Mihalescu

 

Dan Cernovodeanu, pag. 330

 

 

 

Mihalescu/Mihălescu 

 

Familie boer. din Țara Românească, numită după moșia Mihălești din Ilfov. Scarlat, mare logofăt (1767-1830) – Dicționar Istoric, Arheologic și Geografic al României, pagina 333, O. G. Lecca, Editura “Universul” S. A., 1937

Iancu Scarlat Mihalescu (1804-1867) căsătorit cu Maria Deșliu. Au avut patru fiice : Ecaterina (1828-1873) căsătorită cu Constantin Mihail Sutzu, Maria (1832-1912) căsătorită cu Teodor Casimir/Cazimir, Constanta (1839-1913) căsătorită cu Efrem Ghermani și Alexandrina (1837-1909) căsătorită cu Dumitru Florescu.

 

 

 

Constanta Mihalescu (căsătorită Ghermani)

 

 

Maria Mihalescu (casatorita Casimir/Cazimir)

 

Ecaterina Mihalescu (căsătorită Șuțu / Sutzu / Soutzo)

 

Alexandrina Mihalescu (căsătorită Florescu)

 

 

 

 

 

 

COMISANI.RO – Biserica ortodoxă din satul Lazuri cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

 

Istoric al Bisericii Camineasca