Miclescu

 

 

Strămoșul acestei familii, dovedit printr-un ispisoc (act) din 1438 și apoi 1464, era STANCIU, comis și STAROSTE, care avea de soție pe Anușca, de la care are șase copii. Fratele lui Stanciu era IVANCIU “brat Stanciu Starostea”, dovedit prin ispisocul din 1507. Acesta avu patru copii: Ana, Irina, Maria și Trifan, despre al căror urmași nu se pomenește.

Prin fii starostelui Stanciu se continuă  filiația, anume prin FEDOR. Ceilalți cinci: Mantu, Andrușca, Ion, Maria, Toader, nu avură urmași. ( documente din 1507-1650, în familie). Copii lui Teodor au fost: Teodor, Iora(fără copii) și Pan BORCEA VORNICUL, 1546,1557 mare vornic al Moldovei. – Octav-George Lecca, Familiile Boereşti Române, p. 404

 

Stema familiei Miclescu gravata pe un sigiliu datând din secolul al XIX-lea (Bibl. Acad. R.S.R, Cab. numism., Sigilii, III/36, nr. 2). – Dan Cernovodeanu, pag. 415

 

 

 

 

Vasile Miclescu

Margareta Miclescu (născută Cesianu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Miclescu, achiziționată de Margareta Miclescu în anul 1921. Imobilul a fost inclus în proiectul Listei Monumentelor Istorice din 1992, elaborat de Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice. Nr. crt 1410, Cod LMI’92 41B2016. Imobilul nu este inclus în Lista Monumentelor Istorice din anul 2004. Un posibil motiv pentru excluderea imobilului din lista monumentelor istorice fiind intenția de demolare și construirea unui bloc nou

 

https://www.povesticublazon.ro/casa-cesianu-miclescu-racovita-cehan-video/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbore genealogic, sursa Famille Ghika