Deşliu

Deşliu

 

Despre Genealogia Anei Aman, pag 163

“Deşliii erau o familie boierească din Ţara Românească cu câteva generaţii în ascendenţă. Numele este de origine turcească, dar să indice oare aceasta şi o obârşie etnică? În orice caz, Dumitrache Deşliu era în anul 1829 în vârstă de 45 de ani, fiind născut în Bucureşti. Fiu al armaşului Deşliu, avea micul cin de „vătaf za divan” şi locuia la Ţigăneşti, în judeţul Ilfov şi la Bucureşti. Avea moşie de zestre la Ţigăneşti58 . Armaşul Deşliu avea prenumele de „Diamandi” – care îndepărtează ideea unei origini turceşti şi o aduce în atenţie pe aceea a uneia greceşti – şi era frate cu clucerul Iordache Deşliu. Soţia lui Diamandi Deşliu – fost de asemenea vameş – care i-a adus ca zestre moşia Şoimu din judeţul Teleorman, era fiica pitarului Sandu şi a Mariei, amândoi fără nume de familie precizat59. La Lunguleţu, în judeţul Dâmboviţa, există o biserică ctitorită în 1822 de către clucerul Iordache (Gheorghe) Deşliu, împreună cu soţia sa Ana şi fiicele Maria și Elena60.

 

58 Catagrafie oficială de toţi boerii Ţării Româneşti la 1829, publicată de Ioan C. Filitti, p. 20.

59 Ioan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, p. l79. Pentru legătura de rudenie dintre Diamandi şi Iordache Deşliu, vezi în special actul nr. 576, din 1 august 1797.

60 Fişă de Alexandru V. Perietzianu-Buzău, alcătuită după o informaţie dată de istoricul Paul Cernovodeanu.”

 

Biserica Sf. Gheorghe, situată în Cotul Morii. Aceasta este o biserică de zid construita în 1822 de soții Ana și Iordache Deșliu pe moșia acestora. Monografia comunei Lunguletu

 

 

Costache Deșliu – Arhivele Naționale Buzău

 

Flori Jianu

Eliza Politimos [născută Deșliu, fiica lui Costache și a Anghelinei(născută
Filitti)] soția lui Constantin G. Politimos