Dan Cernovodeanu, pag. 408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slătineanu

 

“Familie care apare cunoscută prin secolul al XVII-lea, dar a cărei origine este mult mai veche. Numele ei se trage de la orașul Slatina, unde avea proprietățile și reședința încă în vechime.

Pe la 1648 s-au strămutat la Târgoviște în capitala țării de atunci, și unde chiar a rămas de la dânșii o biserică. După cum spune col. Papazoglu (în istoria Bucureștiului p. 10), un C. SLĂTINEANU din Târgoviște, care zidi biserica “Stelea” de acolo, zidi și în București o biserică cu acest nume, pe care apoi o refăcu Principele Vasile Lupu, al Moldovei.

Boierul ENE SLĂTINEANU e trunchiul actualei familii. Trăia pe la 1700, fiind căsătorit cu fiica lui State paharnicul Leordeanu, de la care avu trei copii. Un frate al său, NICOLAE SLĂTINEANU, avu un fiu CONSTANTIN, biv-vel vistier în anul 1758.

În 1732, pe IANE SLĂTINEANU îl întâlnim în Oltenia, unde niște acte (v. Hurmuzache), în care e citat cu titlul de medelnicer, arată niște conflicte ale lui cu vămile de atunci. Copii săi cu Leordeanca, au fost: o fată, măritată cu Cândescu; și doi băieți: ION și RADU.

Din RADU SLĂTINEANU, MARE VORNIC, care trăia după jumătatea secolului trecut, se trase o ramură stinsă în vremurile noastre. În anul 1788 era in divanul domnesc ca vel vornic de Țara-de-sus. El avu din prima sa căsătorie cu o Crețulească și a doua oară, cu o Fălcoiancă, trei copii: 1. o fată, soția Banului Bărbuceanu Văcărescu; 2. IORDACHE SLĂTINEANU, fost caimacam al țării, însurat cu fata Banului Racoviță, fără urmași; și 3. SCARLAT SLĂTINEANU, mare cornic, însurat cu fiica banului C. Filipescu, de la care avu pe Zoe și pe: ION SLĂTINEANU, fost mare logofăt ale cărui fiice, de la soția sa Maria Niculescu, au fost Alina Hahn si Zoe Lenș.

Fiul mai mare al lui Ienea Slătineanu era ION SLĂTINEANU, prin care derivă actualii. În 1739 era mare vameș și caimacam al lui Mavrocordat. Acesta e fondatorul bisericii din Slatina și avu de soție pe Smaranda, fiica lui Pârvu Cantacuzino. A avut trei copii:

Luxandra, soția lui Bălăceanu; Uța și

CLUCERUL DUMITRU SLĂTINEANU, care trăia la începutul secolului nostru și din a cărui căsătorie cu o Palada, se născură patru fii și o fiică, soția lui P. Obedeanu;

  1. CLUCERUL COSTACHE SLĂTINEANU, însurat cu fata lui Deșliu(*Elena, fiica clucerul Iordache (Gheorghe) Deşliu, soră cu Maria), din care avu trei fiice: Ana Vlahuți, Zoe de Zalewski și Maria Cesianu.
  2. PAHARNICUL BARBU SLĂTINEANU, fost Consilier la Curtea de Casație. Însurat cu Maria Lehliu, având trei fiice:  Elena Filitti, Pulcheria Mosco și Ana Berindey.
  3. Comisul IORDACHE SLĂTINEANU, căsătorit cu Anastasia Câmpineanu. Al treilea fiu al lui Dimitrie. El avu o fiică Elena Rallet și un fiu MATEI SLĂTINEANU, ai cărui doi fii sunt: GEORGE, magistrat și EMANUEL.
  4. NICOLAE SLĂTINEANU fost pitar, fiul mai mic al lui Dumitru, căsătorit cu o Coțofeanu, avu băieți pe: SCARLAT; TACHE, fost căpitan de cavalerie și căpitanul CONSTANTIN SLĂTINEANU, căsătorit cu L. Crețeanu.” – Octav-George Lecca, Familiile Boereşti Române, p. 525-526.  

  * completare făcuta de Alexandru Ștefan Mihăilescu

 

 

 

 

Maria Slătineanu, căsătorită Cesianu