Pantazzi

Familia Pantazzi din Canada era de obârşie grecească neavând nici o legătură cu purtătorii acestui nume din România, printre care generalul Constantin Pantazi, ministrul de Război din vremea guvernării lui Ion Antonescu. Desigur, numele Pantazi are în cultura românească o sonoritate deosebită, legată de personajul lui Mateiu I.Caragiale din Craii de Curtea Veche ( 1928). Pentru acest nume, remarcabilul scriitor se inspirase probabil din cel al boierului Pantazi Câmpineanu, un antecesor al lui Ion Câmpineanu. Prenumele “Pantazi” trecuse de la familia Câmpineanu la Pantazi Ghica, scriitor şi el, fratele lui Ion Ghica, mama lor fiind, după cum se știe, născută Câmpineanu. Pe de altă parte, generalul Constantin Pantazi avea un frate pe nume Vladimir Constantinescu, fiind amândoi descendenții unei familii de boieri de neam21.

Familia canadiană Pantazzi22 apare în lumea românească în contextul primului război mondial. Comandorul Basil Pantazzi, director al Afacerilor Navale din Canada, aflat în prizonierat la Odessa a fost eliberat, împreună cu o serie de alţi demnitari români aflaţi şi ei în captivitate, de către bravul său conaţional, colonelul Joseph Boyle, prietenul Reginei Maria. Canada se afla evident în tabăra adversă Puterilor Centrale şi aceste prezenţe canadiene în tânărul regat român are fireşte o semnificaţie uşor de întrevăzut. Ethel Greening Pantazzi a publicat o carte intitulată Roumania in light & shadow, care a cunoscut patru ediţii, prima fiind în anul 1921.

După cum reiese din ferparul din nota 20, fiul lor, Barbu, inginer, s-a căsătorit în 1939, la Budila, cu Elena Racovitză, fiica principelui Alexandru Racovitză şi a soţiei sale Alexandrina născută Cesianu. Adresa amiralului Pantazzi era strada C.A.Rosetti nr.14, care astăzi corespunde blocului Scala, reconstruit după ce a căzut la cutremurul din 4 martie 1977. La Budila, familia Pantazzi cumpărase castelul contelui Ladislau Beldi de Uzon (Ozun), monument istoric care există şi în zilele noastre23. Inginerul Barbu Pantazzi – decedat într-un accident de muncă în 1962, la Câmpulung Muscel şi înmormântat acolo – a avut cu soţia sa un fiu, Mihai, necăsătorit, care a emigrat în Canada împreună cu mama sa în anii ’60. Istoric de artă, a devenit curator la National Gallery de la Ottawa.- Mihai Sorin Rădulescu, „Goleştii din Belgia. Contribuţii epistolare”, în Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, XXVII, 2013, p. 212-213

 

 

20. “Principele şi Principesa Alexandru Racovitza au onoarea a vă face cunoscut căsătoria fiicei lor Elena cu Domnul Barbu Pantazzi I Amiralul şi Doamna B.Pantazzi au onoarea a vă face cunoscut căsătoria fiului lor Barbu cu Domnişoara Elena Racovitza I care a avut loc în ziua de 28 mai 1939 în biserica de la moşia Budila, jud.Braşov”. Adresa familiei Racovitza: Str.Orlando 6 bis; adresa familiei Pantazzi: str.C.A.Rosetti 14 (ferpar în colecţia Mihail şi Măriuca Ştephănescu).- Mihai Sorin Rădulescu, „Goleştii din Belgia. Contribuţii epistolare”, în Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, XXVII, 2013, p. 212

21. Genealogia familiei generalului Constantin Pantazi a făcut obiectul unei cercetări (nepublicate) a regretatului genealogist Alexandru V.Perietzianu-Buzău.

22. Işi ortografiau numele cu dublu “z”, poate spre a se deosebi de alte familii cu acest patronimic. Aşa apare şi în ferparele mai sus amintite şi în ortografia numelui lui Ethel Greening Pantazzi. De asemenea, în cartea lui Gilles Duguay, Un mosquetaire canadien au service de la Reine Marie de Roumanie, Bucureşti, Ed.BicAll, 1998.

23. Castelele-conace de la Budila sunt nu mai puţin de patru la număr, dintre care două au aparţinut familiei conţilor Beldi. Cel fost al familiei Pantazzi este astăzi sediul Primăriei. De menţionat faptul că Budila se găseşte la est de Braşov fiind o localitate fostă de graniţă între Transilvania şi Ţara Românească, ceea ce explică însemnătatea ei. – Mihai Sorin Rădulescu, „Goleştii din Belgia. Contribuţii epistolare”, în Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, XXVII, 2013, p. 213

 

 

 

 

Barbu Victor Gordon Pantazzi – Riffle Brigade

 

 

 

Elena Felicia Pantazzi, născută Racovitză

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai Alexandru Gordon Pantazzi

 

Carte de oaspeți Budila